Δημοσίευση από        Uncategories     0 Σχόλια     εμφανίσεις (663)
Ανάμεσα στις πιο αγνοημένες αλλά και αδικημένες μορφές της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ανήκει η μορφή της Πόντιας γυναίκας
Δημοσίευση από        Uncategories     0 Σχόλια     εμφανίσεις (154)
Η Έδρα Ποντιακών Σπουδών συνεργάζεται με την ομογένεια
Δημοσίευση από        Uncategories     0 Σχόλια     εμφανίσεις (131)
Η λέξη τζαζού (και τσαζούγαρη) απαντάται έτσι στα γλωσσικά ιδιώματα της Κερασούντας, των Κοτυώρων, της Σάντας, της Τραπεζούντας και της Χαλδίας